Frågor och svar

Här samlar vi de frågor som kommer in till våra politiker och svaren från politikerna.

Fråga: Tycker ni det är okej att jubla över mcdonalds eventuella etablering i Sjöbo?

Som lök på laxen intill Sibylla?! Är detta att tillvarata våra företagares intressen i kommunen. TVÅ likadana restauranger alldeles intill varandra!!?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej, ja, vi tycker det är bra att McDonald´s har visat intresse för att etablera sig i Sjöbo. Vi är övertygade om att konkurrens är bra.

Vi, som kommun, kan inte förbjuda ett företag för att skydda ett annat som redan är etablerat. Jag förstår att Sibylla tycker att det är besvärligt med en konkurrent men de är duktiga och väl inarbetade och bör klara det. I Sjöbo har vi ju flera olika större bygghandlare som konkurrerar med varandra och är etablerade nära varandra med goda resultat.

Det är också en stor fördel med ett företag som anställer ungdomar och nyanlända. Vi behöver fler arbetstillfällen i vår kommun!

Med vänlig hälsning och önskan om ett Gott Nytt År.

Charlotte Ramel-Andersson
Liberalerna Sjöbo
Gruppledare
Ledamot KS och KF

Vi i Centerpartiet vill att fler ska få möjlighet att starta företag och att företag som redan finns ska ha möjlighet att expandera och etablera sig på fler platser. Detta ger levande kommuner och fler arbetstillfällen. Det kan låta märkligt men erfarenhetsmässigt har det visat sig att alla tjänar på att det finns flera alternativ samlade med liknande utbud. Det ger valfrihet för oss som ska handla där och i och med att det finns mer än en att välja på så skapar det en attraktivitet och du väljer att åka dit oftare.

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Hej!
En etablering av ett nytt företag är enligt mig bra av ett flertal anledningar. Det ger bland annat arbetstillfällen, det ger ett ökat utbud och valfrihet för kunder och arbetstagare. Företag/ företagare väljer att etablera sig där de ser möjlighet att lyckas och i detta fall har McDonald´s uttryckt en önskan om att eventuellt etablera sig vid den västra rundellen.
En ökad konkurrens och ökad valfrihet ger också en högre attraktivitet vilket ger fler kunder. Alla företag, både de som finns här idag och de framtida, är mycket viktiga för kommunen. Detta både som arbetsgivare och som verksamhet. Vi som kommun ska göra allt vi kan för att stödja/ underlätta för företagen att verka i kommunen. Däremot är det företagen själva som måste ta till vara sina intressen och göra sig attraktiva. Vi kan inte och ska inte införa ”monopollösningar” för att skydda befintliga företag. Alla skulle på lång sikt förlora på detta och det skulle inte vara kommunens till gagn.

Hälsningar
Magnus Weberg
Gruppledare Moderaterna i Sjöbo kommun

Fråga: Är det möjligt att flytta förbudsskylten?

Sedan den nya gatan byggdes vid Idrottsplatsen har Villagatan i hög grad blivit en genomfartsgata. Detta förstärks av att det gjorts förträngningar på Fabriksgatan, dessutom skyltad med förbjuden genomfart för lastbil och lätt lastbil. Att flytta förbudsskylten för genomfart från Fabriksgatan till Villagatan kostar väldigt lite och kan vara en början till lösning på problemet.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Kommentar från webbansvarig: I det här fallet har vi valt att publicerar svaret från berörd tjänsteperson, då politikerna inte varit helt ense kring om detta är en fråga för dem eller om frågan ska ställas till tjänstepersoner. Men i de fall det är tydligare att det inte är ett politiskt ärende kommer vi endast svara med att hänvisa till berörd tjänsteperson.

Detta är en fråga som tjänstepersoner kan svara bäst på. Men eftersom det är en Centerpartist, Jörgen Jönsson som är ordförande i Tekniska nämnden, så svarar han så här på din frågan:
”Detta har varit uppe som ärende och diskuterats flera gånger och
därför gjorde man en trafikmätning på Villagatan som redovisades på
senaste tekniska nämnden mötet. Där framgick det att detta inte stämmer längre, det vill säga det var inte speciellt mycket genomfartstrafik på Villagatan.
Men oavsett detta kan jag be trafikingenjören titta på detta, det vill säga om flyttning av skylten är möjlig.”

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Under september månad i år utfördes trafikmätningar på flertalets platser i Sjöbo tätort. En av platserna man valde att göra en trafikmätning på var Villagatan mellan Solgatan och Södergatan. Trafikmätningen utfördes under en veckas tid. Utifrån resultatet av mätningarna kan man sedan urskilja hastighet och antalet fordon ner på timmesnivå.

Tittar man närmre på resultatet från Villagatan kan man se att den genomsnittliga dygnstrafiken låg på 254 fordon per dygn. Under den mest trafikerade timmen passerade det 41 fordon (2018-09-11, kl 16:00-17:00).
Tittar man istället på medelhastigheten låg den på 30 kilometer i timmen samt att 85 procent av de som passerade höll en hastighet på 35 kilometer i timmen eller lägre.

Utifrån trafikmätningen kan man ana att en del av trafiken är genomfartstrafik men antalet fordon som passerar är begränsat och hastighetsnivåerna som uppmättes ligger inom skyltad hastighet 40 kilometer i timmen. Skyltning kan vara ett sätt att begränsa genomfartstrafik men som med andra skyltar blir inte alltid efterlevnaden tillfredställande. Genomfartsförbudet på Fabriksgatan är avsett för lastbilar vilket medför att genomfart med personbilar är möjligt.

Med bakgrund av resultatet från trafikmätningarna på Villagatan föranleder detta inte i nuläget att göra någon förändring av skyltning på Villagatan.


Med vänlig hälsning
André Blohmé
Trafikingenjör

Detta verkar vara en intressant och enkel lösning som vi vill titta närmre på. Vi har tyvärr ingen ledamot i tekniska, men ska försöka lyfta frågan för diskussion. Ett problem ska alltid lösas och nya idéer tas tacksamt emot!

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Hej! Vi har haft frågan uppe flera gånger i trafikgruppen i Tekniska nämnden om vi ska enkelrikta gatan i någon riktning eller stänga av den på mitten men har inte kommet till enighet för det är många inblandade som sopbilar, räddningstjänst och boende som hamnar i slutet på gatan om man inte kan bygga en vändplats. Frågan kommer att aktualiseras igen då vi inte har kommit fram till något färdigt underlag ännu för att kunna ta ställning för beslut.


Hälsningar
Cecilia Olsson Carlsson
Oppositionsråd (S)
Sjöbo Kommun

Fråga: Ska ni göra något åt västra rondellen väg 11 och väg 13?

Det är köer nästan varje kväll ända bort till sommarbyn. Varför inte göra en egen fil till alla som ska vidare mot Tomelilla.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Detta diskuterades när Trafikverket byggde rondellen. Men tyvärr blev det inte så. Vi fick en tunnel till bussarna och det var inte tänkt från början men av trafiksäkerhetsskäl byggde man tunneln.

Vi i Centerpartiet vill och kommer att påtala hur trafiken fungerar på våra vägar runt om i kommunen och ständigt arbeta för att det blir så bra som möjligt för alla som använder våra vägar. Det finns i vår kommun vägar som har Trafikverket som väghållare och vissa har Sjöbo kommun.

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Hej! Din fråga är en viktig infrastruktursatsning som vi socialdemokrater absolut anser vi borde finna en lösning på. Vi kan genom dialog tillsammans med Trafikverket som äger frågan se till så att vi finner en bättre lösning som exempel en egen fil för trafik som ska vidare till Ystad/Tomelilla så att en smidigare trafikströmning i rondellen kan planeras.

Hälsningar
Cecilia Olsson Carlsson
Oppositionsråd (S)
Sjöbo Kommun

Infrastruktur generellt och RV11 i synnerhet är viktigt. Riksvägarna hanteras av regionen och detta är en fråga vi driver via Regionen mot Trafikverket. I Moderaternas valprogram, i både kommun och region, är just denna väg med som en prioriterad väg. I dagarna så startas en ÅVS dvs ”Åtgärds valstudie” som ska titta på hela sträckningen. Vår förhoppning är en 2+2 väg västerut samt förbifart vid västra rundellen i Sjöbo.

Du har säkert märkt att förbifarten vid Dalby minskat köerna just där men de uppstår på ett nytt ställe. Därför är det ÅVS nödvändig på hela sträckan.

Hälsningar
Magnus Weberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Sjöbo Kommun

Håller med dittills 100%. Något bör göras. Kommunen var inte alert tillräckligt för 10 år sedan när den byggdes om. Men vi bör via regionen skriva till vägverket att något måste göras i stil med Dalbykarusellen för att minska köerna främst på eftermiddagen.

Hälsningar
Lars Lundberg
Kristdemokraterna

Vi är väl medvetna om problemen och diskuterar dem för fullt med våra politiska kolleger i region och på riksplan eftersom det är en väg som ägs och sköts av Trafikverket.

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin