e-faktura

Brukar du få fakturor från Sjöbo kommun?

Om du är ansluten till en internetbank kan du få dina fakturor från Sjöbo kommun elektroniskt. Anmälan gör du via din internetbank, där du letar upp Sjöbo kommun i listan över de företag som är anslutna till e-faktura.

  • För anmälan till va och renhållning anmäl dig på länken "Sjöbo kommun VA/Renhållning" hos din internetbank
  • För anmälan till barnomsorg, äldreomsorg anmäl dig på länken "Sjöbo kommun övrig faktura" hos din internetbank

Efter anmälan skickas meddelande vidare till Sjöbo kommun. Fakturorna kommer i fortsättningen att skickas till dig elektroniskt, e-fakturan innehåller samma uppgifter som finns på pappersfakturan.