e-tjänster

Vi strävar efter att erbjuda kommuninvånarna en hög servicenivå via vår webbplats. Här finns genvägar till de kommunala tjänster och den service som du i dagsläget kan nå på webbplatsen. En utveckling pågår för att erbjuda fler tjänster i framtiden.

e-tjänster (kräver e-legitimation)

e-tjänster (kräver inte e-legitimation)

Serveringstillstånd

Tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen hanteras av en gemensam alkoholenhet. Denna organisation är gemensam för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner. Organisationen är placerad i Tomelilla.

Mina sidor - VA och renhållning

Välkommen till vår tjänst "Mina sidor". Här kan du bland annat få en överblick över dina abonnemang, titta på dina fakturor och lämna vattenmätarställningar.

Mittbygge

Via portalen Mittbygge.se hittar du, enkelt och lättfattligt det mesta som är värt att veta från idé och planering till bygget och boendet. Här bidrar bland andra Boverket och Lantmäteriet med kunskap från sina specialområden. Med hjälp av mittbygge kan du till exempel enkelt söka bygglov digitalt.

e-tjänster via andra portaler (kräver separat inloggning)

Fördelar med e-legitimation och e-tjänster

Det finns flera fördelar när du använder våra e-tjänster jämfört med att använda pappersblanketter. Du kan använda samma säkerhetslösning, det vill säga e-legitimation, för många tjänster på internet oavsett vilken myndighet, kommun eller företag som tillhandahåller tjänster. Genom e-tjänsterna kan du bland annat:

  • få interaktiv hjälp
  • spara tid
  • slippa begränsade öppettider och långa telefonköer
  • få hjälp med automatisk ifyllnad och olika beräkningar

Behandling av personuppgifter