Cykla i Sjöbo

Vi sjöbobor behöver välja cykeln i större utsträckning; både för folkhälsans och miljöns skull. Nu går kampanjen för att öka vårt cyklande in på sitt tredje och avslutande år.

– Kampanjen innehåller olika aktiviteter i skolorna och i trafiken. Inte minst använder vi oss av Instagram, säger André Blohmé, trafikingenjör på tekniska förvaltningen. Kanske anordnar vi någon tävling också.

På Instagram används #cyklaisjöbo.

År 2013 utfördes en resvaneundersökning i samverkan mellan flera aktörer i Skåne. Syftet var att kartlägga resvanorna i Skånes kommuner. Resultatet visade att endast fyra procent av alla resor gjordes med cykel i Sjöbo. Att jämföra med 28 % i Lund och 22 % Malmö samt 40 % i Köpenhamn.

Under 2012 utfördes en parkeringsutredning i Sjöbo tätort och resultatet visade att pendlare som tar bilen inom en radie av 2,5 kilometer från busstationen utgör cirka 45 % av alla parkerade bilar. Samma resa med cykel tar ungefär 8-10 minuter respektive 25 minuter gång.

– Att välja cykeln framför bilen ger flera fördelar, både folkhälsan, miljön och ekonomin förbättras, säger André Blohmé.

Sjöbo kommun har tillsammans med konsultfirman Sweco, tagit fram ett förslag till TRAST - trafik för en attraktiv stad, vilket är en trafikstrategi och en trafikplan med åtgärdsförslag för Sjöbo tätort. TRAST ska tydliggöra prioriteringar inom trafiken inför de närmaste 10 åren. Cykelkampanjen är en del av TRAST* – beteendepåverkan för att få fler att cykla.