Förstudie Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden

Sjöbo och Tomelilla genomför en förstudien kring Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden vars syfte är att utreda hur kollektivtrafiken på landsbygden kan bli bättre och mer intressant för medborgarna.

Här kan du ladda ner vår förstudie:

Kort om Förstudie Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden

Projektperiod: oktober 2018-juni 2019

Projektägare: Sjöbo kommun

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (400 000 kr) Sjöbo kommun (300 000 kr), Tomelilla kommun (100 000 kr)

Samarbetspartners: Sjöbo kommun, Tomelilla kommun, Skånetrafiken, Region Skåne Regional Utveckling, K2 (Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik i Lund)           

Förstudien finansierars av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Sjöbo kommun och Tomelilla kommun

Aktuellt

Vi fick äran att presentera "Förstudie Framtidens Kollektivtrafik på landbygden" på Transportforum i Linköping den 9 januari 2020.

Ni kan läsa mer om det i denna artikeln.

För övrigt så jobbar vi på med frågan och kommer troligen ingå i ett mobilitetsprojekt med start senare i år. Mer information kommer när alla bitar är på plats.

Förstudien beräknas vara klar i slutet av maj. Vi har kommit en bra bit på vägen och planerar en rad olika möten och aktiviteter under våren.

Vissa är öppna evenemang för alla som är intresserade av framtidens resande på landsbygden och mindre orter och till vissa möten skickas inbjudan direkt till specifika personer eller målgrupper.

Aktiviteter våren 2019

Listan nedan kommer att uppdateras efterhand som alla bitar hamnar på plats.

28 mars - Fokusgrupp: kollektivtrafik till arbetsplatser och besöksmål på landsbygden

Frukostworkshop med arbetsgivare och företagare från besöksnäringen.

2 april - Dialogmöte kring framtidens kollektivtrafik på landsbygden

Lokala och regionala politiker bjuds in till att diskutera utmaningen och behov av framtida kollektivtrafik på landsbygden i Skåne och prata brett om nya tekniska lösningar, resebeteende, kompetensförsörjning och kostnader. Fokus ligger på landsbygden och de mindre orterna i Skåne.

Onsdagen den 8 maj Tomelilla

Förstudien kommer att medverka med en utställning hela veckan och på onsdagen ordna ett öppet evenemang, där förstudien presenteras och framtidens kollektivtrafik diskuteras. Det kommer även finnas en självkörande buss på plats för de som är nyfikna på att provåka.

Torsdagen den 23 maj Skåne Innovation Day

Förstudien kommer att medverka i en diskussion om framtida transportsystem på Skåne Innovation Day. Läs mer här: Skåne innovation Day Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fredagen den 24 maj Workshop i Lund

Förstudien är inbjuden att presentera vad vi har kommit fram till och medverka på en workshop om självkörande bussar och kollektivtrafik på K2 i Lund. Det är en del av forskningsprojektet "Att återuppfinna kollektivtrafik i en framtid av Smart mobilitet: Roller, strategier och samverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.". Vi kommer stå för landsbygdsperspektivet!

Måndagen den 27 maj Workshop i Köpenhamn

Förstudien är inbjuden att presentera vad vi har kommit fram till och medverka på en konferens om framtidens mobilitet i Köpenhamn. Det är en del av InterReg-projektet "Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen".

Tisdagen den 28 maj Företagarfrukost i Tomelilla

Onsdagen den 29 maj Företagarfrukost i Sjöbo kommun

Måndagen den 3 juni Kommunstyrelsen Sjöbo

Förstudien kommer att presenteras för Kommunstyrelsen i Sjöbo

Fredagen den 19 juni Kommunstyrelsen Tomelilla

Förstudien kommer att presenteras för Kommunstyrelsen i Tomelilla

Intresset för vår förstudie har varit stort och i samband med EU-valet är vi med i radio som ett exempel på ett spännande EU-finansierat projekt. Detta är andra gången i år som vårt förstudieprojekt har nämnt i radio.

Lyssna gärna på inslaget i P4 om vikten av bussar på kvällar och helger även på landsbygden och om vårt projekt! Här är en länk "EU-pengar kan fixa bussar på autopilot till Sjöbo Länk till annan webbplats."

Här kommer även länken till det första inslaget den 10 februari 2019 "Efter neddragningarna – självkörande bussar kan bli verklighet Länk till annan webbplats."

Och glöm inte att rösta i EU-valet den 26 maj!

Landsbygdsfrågor, självkörande bussar och AI är också EU-frågor!

Tomelilla Innovation Week pågår 7-9 maj med ett fullspäckat schema med programpunkter om digitalisering och framtidens resande.

Onsdagen den 8 maj Tomelilla

Förstudien kommer att medverka med en utställning hela veckan och på onsdagen 8 maj ordna ett öppet evenemang i Stationshuset, där förstudien presenteras och framtidens kollektivtrafik diskuteras.

Enkät om självkörande bussar

Det kommer även finnas en självkörande buss på plats i Tomelilla för de som är nyfikna på att provåka. Vi vill förståss passa på och ta reda på vad folk i allmänhet tycker om självkörande bussar. Svara på 5 snabba frågor i vår enkät här! Länk till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Tomelilla Innovation Week 7-9 maj 2019

Den 2 april hade vi ett dialogmöte med lokala och regionala politikter och andra speciellt inbjudna.

Syftet var att lyfta frågan om kollektivtrafik på landsbygden och presentera våra tankar med förstudien. Vi hade även bjudit in experter inom självkörande kollektivtrafik, anropsstyrd kollektivtrafik och kombinerad mobilitet att tala.

Presentationer

Här kommer det presenteationer som hölls under dagen.

Om du inte var inbjuden eller hade möjlighet att komma den 2 april så kommer det en ny chans under Tomelilla Innovation Week där förstudien kommer att presenteras och både Mårten och Anette kommer delta.

Foto av fem internationella studenter

På bilden: Maria Gedoz Tieppo, Guilin Li, Aytan Eminova, Cecilia Lindholm, Lynn Jassies.

MACA Fältstudier kring resebeteende i Sjöbo

Det är inte bara vi som är intresserade resande på landsbygden utan vi har även blivit kontaktade av en grupp internationella studenter som kommer göra fältstudier kring resebeteende i Sjöbo kommun.

De kommer från Azerbajdzjan, Brasilien, Holland, Kina och Sverige och går först året på ett masterprogram på institutionen för kulturvetenskaper i Lund som heter Masters of applied cultural analysis (MACA).

Just nu kan du råka springa på dem i Sjöbo, kanske vid Ica, Coop, Netto, busstationen eller biblioteket för det utför ett grupparbete kring att undersöka hur människor på landsbygden upplever sin mobilitet. Det kommer pågå under hela april månad.

De vill gärna intervjua vanligt folk om deras resvanor och val och även genomföra egna observationer. Om du kan tänka dig att ställa upp så kan du kontakta dem på e-post: macagroup.lu@gmail.com och bestämma en tid som passar.

In English

To Whom It May Concern:

We are five students attending the MACA program at Lund university (a masters program in applied cultural analysis at the department of cultural sciences).

We are currently working on a project for Trivector traffic in Lund on rural mobility, and we have decided to do our fieldwork in Sjöbo. Our aim for this fieldwork is to conduct several interviews and go-alongs (go-alongs are basically interviews during commuting where one or a couple of us follow you for a short while on the bus or in your car).

Through this kind of research, we hope to gain a greater understanding of what it is to commute outside of the big cities.

We are currently looking for people willing to let us participate in their everyday-commute, and/or to just let us have an interview for whatever time suits you. If you could lend us a bit of your time, it would be of great help to us in our project, and we are quite flexible and will not ask that you change your schedule if it does not suit you!

If you feel you could help us out, please contact us by e-mail: macagroup.lu@gmail.com

Thank you for your attention!

Aytan, Cecilia, Guilin, Lynn & Maria

Den 24 januari bidrar Sjöbo och Tomelilla till kollektivtrafiksforskning genom att delta på K2:s workshop i Lund om kollektivtrafik "on demand".

Det är nämligen så att Sjöbo och Tomelilla, förutom förstudien kring framtidens kollektivtrafik på landsbygden, även samarbetar med K2, Nationellt center för kollektivtrafiksforskning, i deras projekt "Kollektivtrafik on demand". Förstudien och forskningsprojektet delar data, erfarenheter och idéer med varandra på ett sätt så att båda parter gynnas.

Syftet med K2:s projekt är att komma fram till om, var och hur realtidsefterfrågestyrd kollektivtrafik skulle kunna genomföras i Sverige. Inom projektet utvecklas ett verktyg som kan användas för att bedöma potential och kostnader för efterfrågestyrda tjänster i specifika geografiska områden, Sjöbo och Tomelilla blir testområden att simulera verktyget på.

Resultat beräknas vara klar i slutet av 2019 och det ska bli spännande att få del av vad de kommer fram till. Vem vet, kanske mindre, självkörande och bokningsbara fordon är framtidens kollektivtrafik?

Läs mer på K2:s hemsida om forskningsprojektet:

http://www.k2centrum.se/fou-omraden/kollektivtrafik-demand-potentialbedomning-av-efterfragestyrda-kollektivtrafiktjanster-i Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjöbo och Tomelilla genomför en förstudien kring Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden vars syfte är att utreda hur kollektivtrafiken på landsbygden kan bli bättre och mer intressant för medborgarna.

Sjöbo och Tomelilla kommun får EU-medel för att under nio månader utreda om bland annat självkörande bussar kan vara en idé att arbeta vidare med i framtiden. Tidigare har bara tester gjort i låg hastighet i tätort. En arbetsgrupp har skapats för ändamålet. Tillsammans med en extern konsult från Tyréns ska en förstudie med fördjupad bakgrunds- och nulägesanalys genomföras och ge förslag på konkreta lösniningar som kan testas i framtida pilotprojekt.

Att en stor del av kommunernas medborgare bor utanför tätorterna gör området extra intressant att driva förstudien i, liksom att Sjöbo och Tomelilla har många småretagare inom bland annat besöksnäringen. Sjöbo och Tomelilla liknar varandra med en större tätort och flera byar, men är också olika: Sjöbo har närmare till flera större städer och har mer pendling till Malmö och Lund medan Tomelilla har tågförbindelser: Likheter och olikheter som tillsammans utgör den perfekta platsen att bedriva en förstudie om framtidens kollektivtrafik.

— Förstudien ska bland annat se över möjligheten till självkörande bussar i landsbygdsmiljö, samtidigt som den ska fånga upp andra potentiella pilotprojekt som kan öka det kollektiva resandet. Vi fokuserar på matartrafik, det vill säga trafik från mindre byar till dagens buss- och tågstationer. En del av projektet blir att ta fram förslag på stråk att testa i Sjöbo och Tomelilla, berättar Frida Tiberini, EU-samordnare Sjöbo och Tomelilla. Redan nu finns det idéer om hur det kollektiva resandet på landsbygden kan förändras.

— Utveckling av anropsstyrd trafik vore intressant att titta närmare på. För även om det finns är utbudet ganska begränsat och det är relativt okänt och används väldigt lite, säger Frida Tiberini.

Att utveckla kollektivt resande är viktigt för en hållbar utveckling, både ekonomisk, ekologisk och socialt, menar Magnus Weberg, kommunalråd (M):

— Vi vill säkerställa möjligheten till en levande landsbygd, där orterna inte bara är platser att övernatta på. Det är viktigt för näringslivet - inte minst besöksnäringen - och de som bor i och utanför byarna att kunna ta sig till in till centralorten och vidare för arbete, studier och fritidsaktiviteter, och hem igen.

Målet är att förstudien leder till ett eller flera projekt de närmaste åren. Förstudien startarde i oktober och pågår till juni 2019.


Förstudie Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden

Projektperiod: oktober 2018-juni 2019

Projektägare: Sjöbo kommun

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (400 000 kr) Sjöbo kommun (300 000 kr), Tomelilla kommun (100 000 kr)

Samarbetspartners: Sjöbo kommun, Tomelilla kommun, Skånetrafiken, Region Skåne Regional Utveckling, K2 (Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik i Lund)   

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020