Kommunikationer

Sjöbo kommuns läge mitt i Skåne med riksvägarna 11 och 13 som korsar kommunen ger goda förutsättningar för bra kommunikationer. Med bil når du Malmö/Lund, Sturups flygplats och Ystad på ca en halvtimme. Köpenhamn når du med bil på ca 1 tim. Sjöbo har har genom sitt läge även nära till kontinenten.

.Kollektivtrafiken är väl utbyggd med Skåneexpressbusslinjen 5 Simrishamn – Sjöbo - Lund och Skåneexpressen 8 Sjöbo-Malmö samt Pendeln 160 Sjöbo – Lund och linje 301 Sjöbo-Ystad.

Var femtonde minut går det bussar till Lund och Malmö samt Ystad. Du tar dig till Lund på 28 minuter och Malmö på 50 minuter samt till Ystad på 26 minuter.

Simrishamnsbanan - ett nyckelprojekt för regional balans i Skåne

Sjöbo kommun verkar för att persontågstrafik skall återupptas på Simrishamnsbanan, Malmö-Sjöbo-Simrishamn. Det finns ett etablerat nätverk, bestående av kommunerna Malmö, Staffanstorp, Lund, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn samt Skånetrafiken som arbetar för framtida trafik på banan.

Läs mer på Simrishamnsbanans hemsida, se länk till höger.