Närtrafik

Närtrafik med taxi finns på de ställen där kollektivtrafik saknas (s k trafikskuggeområden).

Trafiken är indelad i avgränsade områden s k närtrafikområden (NO-områden). Turerna tillhandahålles måndag-fredag på klockslag enligt Skånetrafikens tidtabell. Turerna måste förbeställas senast två timmar före avresan, tel 0771-774499. Taxibilen hämtar och lämnar vid bostaden. Närtrafiken är öppen för alla och skall inte förväxlas med färdtjänst. Biljettpriset för en enkel resa med närtrafik är 22 kronor. Tidtabell finns på Skånetrafikens hemsida.

Följande närtrafikområde finns i Sjöbo kommun:
NO 1 St Rödde, Ågerup m fl - Blentarp
NO 2 Snogeholm, Knickarp, Hylla m fl - Blentarp
NO 3 Kumlatofta, Ilstorp mfl - Sjöbo
NO 4 Eriksdal, Tågra mfl - Sjöbo
NO 5 Eggelstad, Hörjel m fl - Sjöbo
NO 7 Klasaröd, Bärtofta m fl - Lövestad
NO 8 Svansjö, Björka, Elestorp, Bjärsjölagård, Öved m fl - Sjöbo
NO 9 Starrarp, Vallarum m fl - Vollsjö
NO 10 Klamby, Brösarp m fl - Sjöbo

Närtrafik finns även längs följande busslinjer i kommunen. På/avstigning sker vid hållplats längs linjen. Förbeställning måste ske senast två timmar före avresan på tel 0771-774499. Se tidtabell under resp regionbusslinje på Skånetrafikens hemsidan

338 Sjöbo-Lövestad-Tomelilla
340 Sjöbo-Vollsjö-Bjärsjölagård
341 Sjöbo-Blentarp-Veberöd