Pendling

2015 var totalt 18 514 personer folkbokförda i Sjöbo kommun. Av dem var 9 057 personer kvinnor och 9 457 personer män. Folkmängden i kommunen ökade med 99 personer jämfört med föregående år.

Bor och arbetar i kommunen

4 192 personer både bor och jobbar i kommunen.

Pendlar in till kommunen

2 069 personer jobbar i kommunen men bor i en annan kommun.

Det största antalet inpendlare till Sjöbo år 2015 pendlade in från Ystad där antalet pendlare uppgick till 431 (+46,6 % sedan år 2000) följt av Tomelilla med 323 (+31,8 %), Lund med 280 (+44,3 %) och Malmö där antalet pendlare uppgick till 183 (+140,8 %).

Pendlar ut från kommunen

4 890 personer bor i kommunen men jobbar i en annan kommun.

Det största antalet utpendlare från Sjöbo år 2015 pendlade ut till Lund där antalet pendlare uppgick till 1 272 (+34,5 % sedan år 2000) följt av Malmö med 1 188 (+38,9 %), Ystad med 624 (+76,8 %) och Tomelilla där antalet pendlare uppgick till 318 (+55,1 %).

Du kan läsa mer om pendlingen till och från Sjöbo kommun i Region Skånes kommunrapport.