Kvarteret Bränneriet

Illustration: Sigma Civil AB

Området mellan Silogatan och Fabriksgatan har under många år varit en tom yta, ett sår i Sjöbo tätort. Tomrummet delar av Sjöbo idag och genom att bebygga området vill man väva ihop Sjöbo tätort till en helhet.

Kvarteret Bränneriet möjliggör uppförandet av cirka 400 bostäder i flerbostadshus och radhus samt en förskola i centrala Sjöbo.
Strukturen inom området ska bygga på småskaliga kvarter och gränder i kontrast till några bredare trädplanterade gaturum.
Det finns naturvärden att skydda inom området, bland annat en enkelsidig allé med lindar som finns längs Fabriksgatan.

Barnen i centrum, god arkitektur, smarta miljölösningar och ett hållbarhetsfokus avseende den biologiska mångfalden genomsyrar hela projektet.

Markanvisningstävling

Markanvisningstävlingen är avslutad.
Tyvärr har vi inte fått in några bidrag den här gången.
Ny möjlighet att delta i markanvisningstävlingen för Bränneriet kommer längre fram.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2022