Frågor och svar om markanvisningstävlingen

Här har vi samlat de frågor som kommit in under tävlingens gång

Fråga: Finns det möjlighet att endast ge förslag på radhusen eller tävlingen avser hela området i sin helhet?
Svar: Nej, tävlingen avser hela det södra kvarteret.

Fråga: Kan man lämna förslag på förskolan i detta skedet?
Svar: Nej, förskolan är inte aktuell i detta skedet.

Fråga: Referensprojekteten (både för exploatöre och arkitekt) - finns det krav på att dessa ska vara genomförda/färdigställda för att vara relevant som aktör?
Svar: Vi ser gärna att projekten är genomförda men i allafall ska byggnationen vara påbörjad.

Fråga: Kommer utvärderingen att ske genom en samlad bedöming av utvärderingskriterierna?
Svar: Ja

Fråga: Ersättning för tomten, avser den ljus BTA eller total BTA?
Svar: Ersättningen avser total BTA exklusive parkeringsgarage.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2022