Barn ska cykla säkert

Publicerad 30 augusti 2017

Nu är kampanjen för säkrare cykling med fokus på barnens gång- och cykelväg till skolan igång.

Under hösten besöker Sjöbo kommun:

årskurs 5 på Färsinga skolan den 22/8
årskurs 3 och 4 på Sandbäcksskolan den 31/8 och den 1/9
årskurs 3 och 4 på Vollsjö skola den 5/9.

Syftet med besöket är att få alla skolbarn medvetna om säker cykling, enkla regler och hur man sätter på sig cykelhjälmen på rätt sätt.

Fler cykelvägar, och bättre skyltade cykelvägar - gör cyklingen säkrare.

– Under hösten ska vi räkna cyklande och gående, genomföra enkätundersökning och sätt upp vägvisningsskyltar.

Behovet av cykelvägar ses över:

– Vi vet att det finns många önskningar från medborgarna om just cykelvägar. I TRAST finns prioriterade vägar utpekade. Arbetes gång styrs av den politiska viljan och vår budget, berättar Christel Wohlin, chef på gatukontoret.

Under september utses vinnare i cykelorienteringen som genomfördes i sommar.

Bilden: Så här glada vara klass 5A på Färsinga skolan efter att ha deltagit på trafikdagen.

Fakta
Cykelkampanjen är en del av TRAST - trafik för en attraktiv stad, vilket är en trafikstrategi och en trafikplan med åtgärdsförslag för Sjöbo tätort. TRAST ska tydliggöra prioriteringar inom trafiken inför de närmaste 10 åren. Cykelkampanjens syfte är att få fler att välja cykeln istället för bilen.
Cykelkampanjen är inne på sitt tredje och sista år.