Skatepark högst upp på önskelistan

Publicerad 07 april 2016

Kommuninvånarna har fått säga sitt om den framtida aktivitetsparken i Sjöbo. Högst upp på önskelistan finns en skatepark och de vill att den ska ligga söder om bussterminalen.

Tekniska nämnden fattade i december ett beslut om att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda om en aktivitetspark i Sjöbo. Detta skulle göras i dialog med kommuninvånarna i Sjöbo kommun. Vilka aktiviteter vill kommuninvånarna ha och var ska den placeras?

- En aktivitetspark är en mötesplats över generationsgränserna och det är viktigt att det finns aktiviteter som tilltalar alla åldrar, säger Åsa Löfgren, utvecklingsledare på tekniska förvaltningen.
Vi har träffat de olika kommunala råden i kommunen, ungdomsrådet, tillgänglighetsrådet och pensionärsrådet för att lyssna på deras idéer och tankar om parken. Även kommuninvånarna bjöds in till ett möte den 17 februari på Färsingaskolan. Ett 60-tal personer deltog i mötet där även politiker från tekniska nämnden fanns på plats för att svara på frågor.

- Vi har inte haft något färdigt förslag utan var och en har fått berätta och beskriva vad de skulle vilja ha för aktiviteter. Kartan har varit tom och även här har deltagarna fått peka ut vilken plats som är den bästa ur var och ens synvinkel.

Många förslag och idéer kom fram på de olika mötena och en del har kommit till förvaltningen via e-post. Flest förslag har skateparken fått och därefter boulebanor, parkour, lekplats, grillplats, bänkar och klättervägg.
Andra önskemål om aktiviteter är inlinesbana, innebandyplan, tarzanstigar, basketplan, pingisbord, scen, utegym, cykelställ, mm.

Majoriteten av de som lämnat synpunkter har föreslagit platsen söder om bussterminalen och gamla Trelleborgsfabriken som den bästa platsen. Argument för platsen är att den ligger centralt, tillgängligt och det är nära till bussar och parkering. Området kring Möllers mosse och marknadsplatsen är två alternativ som också kommit fram bland förslagen men i mindre omfattning.

Nu fortsätter arbetet med att ta fram idéskisser utifrån önskemålen från kommuninvånarna. Tekniska nämnden har begärt pengar i budget 2017 för att kunna påbörja byggnationen av aktivitetsparken. Beviljas medel följer en upphandling enligt lagen om offentligt upphandling av projektering för parken. I samband med att parken projekteras är planen att en intressegrupp ska tillsättas.