Sommarjobb eller examensarbete inom Park

Publicerad 06 april 2017

Välkommen att genomföra sommarjobb eller examensarbete för tekniska förvaltningen i Sjöbo kommun!

Vi behöver någon som kan inventera träd på den kommunala fastighetsmarken som inhyser skolor och vårdhem. Arbetet ska genomföras under vår/sommar 2017.

Du som söker ska ha påbörjat och genomfört två år av relevant utbildning inom grönytesektorn såsom, landskapsingenjör el. liknande. Skriv ihop en kort beskrivning av dig själv och din utbildning och skicka det i ett mail till senast den 30 april 2017.

Syfte/mål: Att komplettera vår trädvårdsplan genom inventering och studie av träden på fastighetsmarken. Med anledning att få en överblick över vitalitet, trädens ålder och artdiversitet i kommunen.

Arbetet ska resultera i ett inmätt kartmaterial och kräver mycket god artkännedom, allmänna växtkunskaper, GIS-kunskaper samt god datorvana. Utöver det krävs förmågan att arbeta självständigt och ett eget initiativtagande. Körkort är ett krav.

Arbetet innebär:

- Inventering av alla solitära träd
- Art, vitalitet och ungefärlig ålder anges för varje individuellt träd
- Inmätning av träden sker med GPS
- Inmätning läggs in i Geosecma