Tyck till om teknisk service

Publicerad 30 oktober 2017

Hur tycker du att gator, parker, vatten, avlopp och avfallshantering sköts i Sjöbo kommun?

Sjöbo kommun vill ge så bra service som möjligt. För att göra det behöver vi veta vad våra kommuninvånare tycker att skattepengarna och avgifterna ska användas till och vad ni tycker om den service som ges.

Svara på enkäten senast den 17/11.

Länk till enkäten