Vi cyklar över genomsnittet

Publicerad 22 maj 2017

Sjöbo kommun ligger bra till i den årliga cykeljämförelsen Kommunvelometern: Den årliga jämförelsen som görs av Cykelfrämjandet visar att Sjöbo kommun ligger på femte plats bland de mindre kommunerna, och över genomsnittet bland alla kommuner.

Jämförelsen poängsätter bland annat budget för cykelinfrastruktur, budget för drift och underhåll, men även marknadsföring såsom beteendepåverkande åtgärder för att få fler att cykla.

Sjöbo kommun väntas vara med även framöver i undersökningen. Det ger en bra fingervisning på vad kommunen behöver arbeta vidare med för att bli än bättre inom området cykel.

På cykelfrämjandet hemsida finns hela Kommunvelometern att läsa

http://cykelframjandet.se/om-oss/vad-vi-gor/kommunvelometern/