Tulpaner på Nya Torg i Sjöbo

Foto Hasse Dahlgren

Parker och lekplatser

Drift och underhåll omfattar huvudsakligen skötsel av gräsmattor, buskar, rabatter och renhållning, men även arbetsuppgifter som plantering, beskärning, häckklippning samt lekplatsunderhåll ingår.

I parkverksamheten ingår ca 130 ha grönytor och 26 lekplatser.

En ny plan för kommunens lekplatser antogs 2018. Lekplatsplanen tar avstamp i barns rätt till lek och vikten av goda lekmiljöer både för det enskilda barnets välmående, men också utifrån ett större folkhälsoperspektiv. Med detta som utgångspunkt presenteras en lekplatspolicy som innehåller generella riktlinjer för hur Sjöbo kommun ska arbeta med lekplatser i framtiden, hur lekplatserna ska fungera och vad de bör innehålla.

Tekniska förvaltningen samarbetar med förskolor och skolor för att smycka Sjöbo kommun vid olika tillfällen under året. Olika målgrupper bjuds in till olika tillfällen.
I slutet av oktober infaller halloween, där årskurs 5 och 6 gör lyktor av pumpor som placeras ut runt om i kommunen. Till jul skapar grundsärskolan utsmyckningar som hängs i granen på Gamla torg i Sjöbo och till påsken bjuds förskolor och familjedaghem in till att vara med.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2023
Trafik och infrastruktur