Sjöbo Aktivitetspark

En aktivitetspark för alla, där man vistas över generationsgränserna oavsett vem man är och om man vill vara aktiv eller bara vara på platsen. Det är visionen för parken som snart tar form i Malenas park i Sjöbo.

Sjöbo kommun har, i dialog med kommuninvånarna, tagit fram vilka aktiviteter som parken ska innehålla. Allmänheten, de olika kommunala råden, boende i området och en referensgrupp med blandade åldrar och olika intressen har fått lämna synpunkter och varit med i arbetet med att ta fram hur parken ska se ut.

Konsulterna Pivotech har tagit med sig det som kommit fram på de olika mötena och resultatet. För att titta på gestaltningsförslaget klickar du på bilden nedan.

Projektering pågår, bygglov ska sökas och entreprenör för anläggningen ska upphandlas inom kort. Om inget oförutsett händer är planen att våra entreprenörer ska kunna påbörja anläggning av skatedelen i början av mars 2018. Planerad invigning av skatedelen är i början av september.

Först ut är skatedelen med torgytan. Därefter anläggs boulebanorna och sen parkourdelen. En toalettbyggnad med förråd finns med i de framtida planerna, likaså den café/kiosk som är inritad vid torgytan.

Gestaltningsförslag över Sjöbo aktivitetspark