Hitta hit

Aktivitetsparken är belägen ca 600 meter från bussterminalen i Sjöbo.
Till parken går många gång- och cykelvägar. Närmsta parkering finns på Nya torg, Färsingaskolan och vid kvarteret Elefanten.

Karta över området med gång- och cykelvägar samt parkeringsmöjligheter