Bygglov överklagat

Publicerad 25 januari 2018

Ett överklagande på bygglovet för aktivitetsparken har kommit in till samhällsbyggnadsnämnden.

Överklagandet skickas nu vidare till Länsstyrelsen för handläggning.

- Det finns en risk att projektet försenas i och med överklagan men vi vet inte mer i nuläget, säger Åsa Löfgren, Utvecklingsledare på tekniska förvaltningen.