Första spadtaget togs i aktivitetsparken

Publicerad 14 maj 2018

Första spadtaget är tagit: Sjöbo kommuns aktivitetspark är på väg att skapas i Malenas park.

Parken ska stå klar i november berättar, berättar projektledare och utvecklingsledare Åsa Löfgren, som arbetar på tekniska förvaltningen i Sjöbo kommun.

Tekniska förvaltningen är också förvaltningen som har fått i uppdrag av tekniska nämnden att först utreda och sedan verkställa beslutet att bygga parken.

Aktivitetsparken placeras i Malenas park längst stråket Sjöbo Simanläggning och Möllers Mosse. Här ska skapas ett aktivitetscentrum med parkour, boule och skate. En nyhet i planeringen är att det också blir en schackbräda i storformat. Aktivitetsparken ska vara en naturlig mötesplats över generationsgränserna, och folkhälsan är central i planeringen.

– Det är oerhört positivt för kommunen och det är en oerhörd efterfrågan på den här typen av aktiviteter. Vi är en enad nämnd med stöd av kommunstyrelsen, säger ordförande Jörgen Jönsson.

Under idéstadiet har en referensgrupp varit stöd och bollplank.

Tim, som håller på med skate och Zeb, som både håller på med parkour och skate, är med i referensgruppen:

– Det här blir riktigt bra, säger de båda.

– Alla väntar på parken, säger Zeb.

– Vi har varit med att och vi har blivit lyssnade på, säger Tim.

Idag, 14 maj, börjar arbetet. Under tiden stängs cykelbanorna av och leds om.

– När parken öppnar i november är cykelbanorna precis som innan. Vi hoppas att medborgarna hr tålamod till dess. säger Åsa Löfgren.

Fakta
Entreprenören är Gustav R Johansson.

Arbetet med parken har pågått sedan november 2015 få nämnden gav förvaltningen uppdrag att utreda en aktivitetparken.

I januari 2016 startade medborgardialogen.

Boverket har bidragit med fyra miljoner kronor.

Bild: Första spadtaget togs av deltagare i referensgruppen och Jörgen Jönsson, tekniska nämndens ordförande och Magnus Weberg, kommunstyrelsens ordförande.