Länsstyrelsens beslut ang överklagan av bygglov

Publicerad 09 februari 2018

Länsstyrelsen upphävde igår bygglovet för aktivitetsparken.

Samhällsbyggnadsnämnden får nu tillbaka ärendet igen för handläggning.