Nu bygger vi Sjöbo aktivitetspark

Publicerad 08 maj 2018

Äntligen ska Sjöbos aktivitetspark bli verklighet. Måndagen den 14/5 anländer entreprenören till Malenas park och börjar sätta upp staket för att avgränsa arbetsområdet.

Entreprenören, Gustav R Johansson, har tidigare erfarenhet av liknande anläggningar i Värnamo, Trollhättan och Smålandsstenar.

- Om allt går enligt planerna ska parken vara klar för slutbesiktning i november i år, säger Åsa Löfgren, utvecklingsledare på tekniska förvaltningen.

När parken står klar finns det möjlighet för att spela boule, åka skate/kick, utöva parkour eller bara sätta sig ner i någon av de nya parkmöblerna för att njuta av utsikten.

Bidrag för stöd till utemiljöer söktes hos Boverket och blev beviljat hösten 2016. För att pengarna ska falla ut i projektet måste det vara slutredovisat till Boverket senast den 27/11 2018.

- Tidplanen för projektet har förskjutits pga. olika orsaker men vi tror att vi ska klara av att hålla tiden för slutredovisning säger Åsa Löfgren.

För att värna om säkerheten för oskyddade trafikanter stängs gång- och cykelvägarna i området av under anläggningen. Gång- och cykeltrafiken leds om via alternativa gång- och cykelvägar.