Parkour

Parkour är en holistisk träningsmetod som går ut på att träna kroppen till att på ett smidigt och kontrollerat sätt kunna forcera olika typer av hinder i omgivningen utan hjälpmedel.

Parkour innehåller rörelser som hopp och rullar, olika tekniker för att forcera hinder, och även övningar för att testa fysisk och mental styrka hos utövaren.

Parkourytan i Sjöbo kombinerar en unik blandning av betong och stålelement uppbygg på två olika golvnivåer försedda med fallskydd.

I Sjöbo finns en förening som heter TIP, This is parkour som håller träningar i parkour.