Bild på p-skiva

Parkering

Sjöbo kommun har parkeringsövervakning i hela kommunen ett visst antal timmar i månaden. På gatumark (där kommunen är markägare) är det tillåtet att parkera högst 24 timmar i sträck. Detta gäller alla typer av fordon, även släp, husvagnar, arbetsmaskiner eller liknande.

Parkeringsavgift tas inte ut, men på vissa ställen finns tidsbegränsning för hur länge man får stå med sitt fordon.

  • Inom tättbebyggt område i Sjöbo tätort gäller förbud att parkera fordon med totalvikt över 3,5 ton.
  • Förbudet gäller vardagar mellan klockan 22.00 - 06.00, lördagar mellan klockan 00.00 - 24.00 och sön- och helgdagar mellan klockan 00.00 - 24.00.
  • Förbudet gäller inte kommunala gator på industriområdet.

Tidsbegränsad parkering

P-skiva gäller i centrala Sjöbo.

Observera att skyltning alltid gäller. Blir du osäker på om det krävs P-skiva eller inte titta på skylten där det framgår tydligt med symbol.

P-skiva för avhämtning

P-skivor finns att hämta på Kontaktcenter i kommunhuset, på stadsbyggnads och tekniska förvaltningen på Ommavägen 30 och på huvudbiblioteket. Har du redan en p-skiva fungerar den även i Sjöbo, liksom Sjöbos orange skiva kan användas i andra orter.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Behöver du ansöka om parkeringstillstånd?
Läs mer här om vem som kan beviljas parkeringstillstånd samt hur du ansöker.

Gå direkt till:


Frågor och svar:

Ställ in närmaste hel respektive halvtimme då du parkerar ditt fordon. Om du tex. parkerar kl 16 ska pilen ställas in på 16 och om du parkerar kl 16:30 ska du ställa in pilen på strecken som är mellan 16 och 17. Placera p-skivan innanför vindrutan så att den är läsbar utifrån.

Kommunen kan inte riva en utfärdad parkeringsanmärkning, utan du måste vända dig till polisen för att bestrida den. På parkeringsanmärkningen står information om hur du bestrider den. Blankett för att bestrida en parkeringsanmärkning finns på www.polisen.se

Adressen dit du skickar bestridandet är:
Polismyndigheten i Skåne
205 90 Malmö
Tel 114 14

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juli 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin