Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om trafik.
Saknar du en fråga är du välkommen att kontakta oss.

Vilken väg är kommunens?

Normalt gäller att kommunen är väghållare inom tätorterna.

Vilken väg är Trafikverkets?

Trafikverket är väghållare för större vägar utanför tätort samt genomfarterna i de mindre tätorterna.
Sjöbo kommun ligger i mitten av tre av Trafikverkets driftsområden.

Vilken väg är privat?

Vägsamfälligheter eller privatpersoner är väghållare för mindre vägar utanför tättbebyggt område.
Väghållaren har det juridiska ansvaret för en enskild väg. Ibland är en eller flera markägare väghållare. Ibland fungerar organisationer som väghållare, exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.

Hur överklagar jag en parkeringsbot?

Kommunen kan inte riva en utfärdad parkeringsanmärkning, utan du måste vända dig till polisen för att bestrida den. På parkeringsanmärkningen står information om hur du bestrider den. En blankett för att bestrida en parkeringsanmärkning finns på http://www.polisen.se/sv/Service/Blanketter/Ovriga-blanketter/Vanliga-blanketter/Bestridande-av-parkeringsanmarkning/
Adressen dit du skickar bestridandet är:
Polismyndigheten i Skåne
205 90 Malmö
Tel 114 14

Måste jag ha tillstånd för att sätta upp en skylt längs vägen?

Ja, du måste ha tillåtelse av väghållaren. Du kan nekas att sätta upp skyltar eller andra föremål nära vägen av trafiksäkerhetsskäl.

Hur gör jag för att ta reda på trafikregler på internet?

Alla lokala trafikföreskrifter ska föras in i RDT (Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter). På https://rdt.vv.se/rdt/AF06_Search.aspx kan du själv kontrollera vilka trafikföreskrifter som gäller på vilka gator. Trafikföreskrifter reglerar tex var man får parkera och var det är väjningsplikt.

Vem beslutar om trafikregler?

Det finns generella trafikregler i Trafikförordningen. Inom tättbebyggt område beslutar kommunen om lokala trafikföreskrifter. På Trafikverkets vägar beslutar Länsstyrelsen i samråd med Trafikverket om trafikföreskrifter. På enskilda vägar besluta Länsstyrelsen om trafikföreskrifter.

Var använder man vilken hastighet?

Hastighetsgränserna sätts framför allt utifrån vägens säkerhet och standard och hur mycket våld människokroppen tål vid en krock. Detta är grundprinciperna för hastighetsgränserna:

  • 30 km/tim på vägar med blandtrafik, bostadsgator, centrumgator och vid skolor.
  • 40 km/tim på gator, i huvudsak inom huvudnätet, med gångbanor samt gator med cyklar på körbanan.
  • 60 km/tim på trafikleder, vägar med stora korsningsavstånd samt vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen.