Parkering

Sjöbo kommun har parkeringsövervakning i hela kommunen ett visst antal timmar i månaden. På gatumark (där kommunen är markägare) är det tillåtet att parkera högst 24 timmar i sträck. Detta gäller alla typer av fordon, även släp, husvagnar, arbetsmaskiner eller liknande. Parkeringsavgift tas inte ut, men på vissa ställen finns tidsbegränsning för hur länge man får stå med sitt fordon.

  • Inom tättbebyggt område i Sjöbo tätort gäller förbud att parkera fordon med totalvikt över 3,5 ton.
  • Förbudet gäller vardagar mellan klockan 22.00 - 06.00, lördagar mellan klockan 00.00 - 24.00 och sön- och helgdagar mellan klockan 00.00 - 24.00.
  • Förbudet gäller inte kommunala gator på industriområdet.

Tidsbegränsad parkering

P-skiva införs i etapper under 2017 i centrala Sjöbo.

På kartan är de berörda områden markerade.

P-skiva gäller Västergatan, Silogatan, Järnvägsgatan med start 20 november.

Under senhösten väntas politiskt beslut för p-skiva på pendlarparkeringen, Gamla torg, gamla torg (vid banken/gästis), Elefanten (parkeringen med infart från Tegelgatan), Hyregatan väntas regleras med P-skiva.

Obs att skyltning alltid gäller. Blir du osäker på om det krävs P-skiva eller inte titta på skylten där det framgår tydligt med symbol. Skyltarna kommer på plats allt eftersom de olika etapperna träder i kraft.

P-skiva för avhämtning
P-skivor finns att hämta i receptionen på kommunhuset, på stadsbyggnads och tekniska förvaltningen på Ommavägen 30 och på huvudbiblioteket. Har du redan en p-skiva fungerar den även i Sjöbo, liksom Sjöbos orangea skiva kan användas i andra orter.

Så här ställer du in din p-skiva

Ställ in närmaste hel respektive halvtimme då du parkerar ditt fordon. Om du tex. parkerar kl 16 ska pilen ställas in på 16 och om du parkerar kl 16:30 ska du ställa in pilen på strecken som är mellan 16 och 17. Placera p-skivan innanför vindrutan så att den är läsbar utifrån.

Bild på p-skiva

Om du parkerar innan tidsbegränsningen börjar ska du ställa in klockslaget för tidsbegränsningens början om fordonet skall stå kvar efter denna tidpunkt. Om du till exempel parkerar klockan 0630 på en plats som har tidsbegränsning från klockan 0900 ställer du in p-skivan på klockan 0900.