Arrangemangs- och utvecklingsstöd

Sjöbo kommun avsätter årligen medel för att stödja arrangemang och utvecklingssatsningar.

Stödberättigade föreningar och andra aktörer medges möjlighet att genomföra arrangemang och utvecklingssatsningar som anses angelägna. Sjöbo kommun ser gärna att gränsöverskridande samverkan mellan föreningar sker, men att så också kan ske mellan förening och andra aktörer.

Arrangemangen och utvecklingssatsningarna ska vara nyskapande och genomförda inom kommunen.

Arrangemangs- och utvecklingsstöd består av två stödformer:

 • Arrangemangsstöd
 • Utvecklingsstöd

Stöd kan betalas ut antingen som ett kontantstöd eller som en förlustgaranti för arrangemang som riktas till allmänheten. Förlustgaranti kan betalas ut om arrangemanget redovisat underskott. Stödform beslutas och beräknas efter inkomna och godkända ansökningar och fördelas i förhållande till tillgängliga medel.

Ansökan

Ansökan kan ske för ett eller flera arrangemang samtidigt. Ansökan sker digitalt via Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast två månader före genomförandet av arrangemanget/arrangemangen.

Utbetalning

Beviljat kontantstöd utbetalas med 50 % i samband med planeringen av arrangemanget och resterande utbetalning sker när slutredovisning inlämnats. Vid uteblivet arrangemang eller utebliven redovisning är föreningen återbetalningsskyldig på redan utbetalda 50 %. Eventuell förlustgaranti utbetalas efter arrangemangets slutredovisning.

Insyn och granskning

Stödberättigad förening ska årligen, snarast efter årsmötet, ladda upp nedanstående handlingar i Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse, ekonomiskt och socialt bokslut för det gångna året
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • Stadgar – om dessa förändrats
 • Uppdaterade föreningsuppgifter

Stöd utbetalas inte till förening som ej inkommit med ovanstående handlingar.

Tekniska nämnden genomför årligen uppföljning av föreningars verksamhet, vilket innebär att förening som erhållit stöd ska kunna ställa erforderliga handlingar och uppgifter till tekniska nämndens förfogande.

Tekniska nämnden beslutar årligen stödens belopp i förhållande till av kommunfullmäktige fastställd rambudget för föreningsstöd.

Stödet kan betalas ut som ett ekonomiskt stöd till nyskapande och utvecklande satsningar för att till exempel kunna pröva, utveckla och skapa nya verksamheter eller metoder och nå fler eller nya målgrupper.

Ansökan

Ansökan sker digitalt via Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast två månader före genomförande.

Utbetalning

Beviljat stöd utbetalas med 50 % i samband med planering och resterande utbetalning sker när slutredovisning inlämnats. Vid utebliven utvecklingssatsning eller utebliven redovisning är föreningen återbetalningsskyldig på redan utbetalda 50 %.

Insyn och granskning

Stödberättigad förening ska årligen, snarast efter årsmötet, ladda upp nedanstående handlingar i Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse, ekonomiskt och socialt bokslut för det gångna året
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • Stadgar – om dessa förändrats
 • Uppdaterade föreningsuppgifter

Stöd utbetalas inte till förening som ej inkommit med ovanstående handlingar.

Tekniska nämnden genomför årligen uppföljning av föreningars verksamhet, vilket innebär att förening som erhållit stöd ska kunna ställa erforderliga handlingar och uppgifter till tekniska nämndens förfogande.

Tekniska nämnden beslutar årligen stödens belopp i förhållande till av kommunfullmäktige fastställd rambudget för föreningsstöd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 februari 2024