Nominering av stipendiat

Nomineringen ska vara Sjöbo kommun tillhanda senast 30 september 2022.
Jag vill nominera till följande stipendium * (obligatorisk)
Jag vill nominera till följande stipendium

Tekniska förvaltningen behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan . Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av allmänt intresse som rättslig grund. Dina personuppgifter lagras under den period de är nödvändiga i förhållande till ändamålet med behandlingen. Tekniska förvaltningen i Sjöbo kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer på sjobo.se/personuppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2023