Åldersgränser

7, 11 eller 15 år? Vad innebär åldersgränserna?

Statens Biografbyrå bedömer om filmen bör vara barntillåten, tillåten från 7 år, 11 år eller 15 år.

  • Barntillåtna filmer får ses av alla med eller utan vuxens sällskap.
  • Vid föreställningar där åldersgränserna 7, 11 eller 15 år fastställts för tillträde, är biografpersonalen skyldig att i tveksamma fall kräva att vederbörande styrker sin ålder.
  • I sällskap med vuxen som fyllt 18 år äger barn under 7 år tillträde till filmer godkända från 7 år, och barn som fyllt 7 år till filmer godkända från 11 år.
  • Till filmer med åldersgräns 15 år får barn mellan 11 och 14 år tillträde i sällskap med en vuxen som fyllt 18 år.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2021
Uppleva och göra