Välkommen till Björka Ridslinga

Björka ridslinga går runt Sjöbo Golfklubb. Ridslingans parkering för hästtransporter ligger inne på golfbanan. Infart är gemensam med golfklubbens. Därefter parkeringsfickor höger längs med golfbanans arbetsväg.

Parkering:
Parkera endast hästsläp och hästbilar på avsedd plats. Det finns 4 parkeringsplatser för släp, för ett eller två släp. Tänk på att inte parkera så att trafiken blockeras. Vägen används av golfbanans personal och den är också utfarten från parkeringen.

Det är även viktigt att du städar efter dig. Redskap finns vid anslagstavlan.

Ridslingan:
Ridslingan är 6 km lång, övervägande naturstig.
Ridslingan är markerad med vita band på träden och skyltar vid vägar. (Längs med ån är naturvårdsområdet uppmärkt med vitt, målat band runt träden och en vit symbol, märkningen är gjord längs med branten. Detta är alltså inte ridslingans märkning.)
Ridslingan är avsedd för ridning, men vandrare kan förekomma. Håll alltid en trevlig ton mot varandra!
Ridslingan är öppen för alla ryttare.
Vid svåra väderförhållanden, jakt eller annan aktivitet i området kan ridslingas tillfälligt stängas för ridning.
Det finns sammanlagt tre grindar att passera vid ridning runt hela slingan. Grindarna är självstängande och det är viktigt att grindarna hålls stängda så att andra djur inte kan passera ut eller in.
Hundar får inte springa lösa.

Ridning på ridslingan:
Utpassering till ridslingan sker genom grinden, utanför finns pall.
Vid passering genom grindar iakttag försiktighet.
Sommarhalvåret finns kor i hagen som passeras.
Högerregeln gäller på ridslingan.
Använd hjälm!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2022
Uppleva och göra