Ansökan om plats på Sjöbo sommarmarknad

Här ansöker du som vill sälja på Sjöbo sommarmarknad om plats på marknaden.

Tänk på att om du ansöker om plats efter den 31 mars tillkommer en administrativ avgift.
Fakturan skickas ut först när vi vet att marknaden blir av. Detta kan innebära att det blir kort förfallodatum på fakturan.


Säljer livsmedel/mat?
Säljer livsmedel/mat?

Har du kryssat i att du säljer mat? Om du behöver extra el ansöker du om det här:
Har du kryssat i att du säljer mat? Om du behöver extra el ansöker du om det här:El på kylbilsparkering
El på kylbilsparkering
Regler för Sjöbo marknader * (obligatorisk)
Regler för Sjöbo marknader


Tekniska förvaltningen behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan . Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av allmänt intresse som rättslig grund. Dina personuppgifter lagras under den period de är nödvändiga i förhållande till ändamålet med behandlingen. Tekniska förvaltningen i Sjöbo kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer på sjobo.se/personuppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren
Uppleva och göra