Ansökan om plats på Sjöbo sommarmarknad

Här ansöker du som vill sälja på Sjöbo sommarmarknad om plats på marknaden.

Ansök om plats

Tänk på att om du ansöker om plats efter den 1/5 tillkommer en administrativ avgift. Vi gör allt vi kan för att du som medverkar ska bli nöjd, men vi kan tyvärr inte garantera att du som deltagit tidigare får samma plats. Fakturan skickas ut under vecka 20 och 21.


Deltar endast fredag * (obligatorisk)
Deltar endast fredag


Deltar både torsdag och fredag * (obligatorisk)
Deltar både torsdag och fredagSäljer livsmedel/mat?
Säljer livsmedel/mat?

Har du kryssat i att du säljer mat? Om du behöver extra el ansöker du om det här:
Har du kryssat i att du säljer mat? Om du behöver extra el ansöker du om det här:
El på kylbilsparkering
El på kylbilsparkering


Önskar samma plats som förra året * (obligatorisk)
Önskar samma plats som förra åretRegler för Sjöbo marknader * (obligatorisk)
Regler för Sjöbo marknader


Tekniska förvaltningen behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan . Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av allmänt intresse som rättslig grund. Dina personuppgifter lagras under den period de är nödvändiga i förhållande till ändamålet med behandlingen. Tekniska förvaltningen i Sjöbo kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer på sjobo.se/personuppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2023
Uppleva och göra