Ansökan om plats på Mikaeli marknad

Här ansöker du som vill sälja på Mikaeli marknad om plats på marknaden.

Tänk på att om du ansöker om plats efter den 30/9 tillkommer en administrativ avgift.
Fakturan skickas ut först när vi vet att marknaden blir av. Detta kan innebära att det blir kort förfallodatum på fakturan.


Säljer livsmedel/mat?
Säljer livsmedel/mat?

Har du kryssat i att du säljer mat? Om du behöver extra el ansöker du om det här:
Har du kryssat i att du säljer mat? Om du behöver extra el ansöker du om det här:El på kylbilsparkering
El på kylbilsparkering
Regler för Sjöbo marknader * (obligatorisk)
Regler för Sjöbo marknader


Tekniska förvaltningen behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan . Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av allmänt intresse som rättslig grund. Dina personuppgifter lagras under den period de är nödvändiga i förhållande till ändamålet med behandlingen. Tekniska förvaltningen i Sjöbo kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer på sjobo.se/personuppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2022
Uppleva och göra