Ansökan om plats på Sjöbo sommarmarknad

Här ansöker du som vill sälja på Sjöbo sommarmarknad om plats på marknaden.

Tänk på att om du ansöker om plats efter den 1/5 tillkommer en administrativ avgift. Vi kan inte heller garantera att du som deltatigt tidigare får samma plats.
Fakturan skickas ut under vecka 20 och 21.


Deltar endast fredag * (obligatorisk)
Deltar endast fredag


Deltar både torsdag och fredag * (obligatorisk)
Deltar både torsdag och fredagSäljer livsmedel/mat?
Säljer livsmedel/mat?

Har du kryssat i att du säljer mat? Om du behöver extra el ansöker du om det här:
Har du kryssat i att du säljer mat? Om du behöver extra el ansöker du om det här:
El på kylbilsparkering
El på kylbilsparkering


Önskar samma plats som förra året * (obligatorisk)
Önskar samma plats som förra åretRegler för Sjöbo marknader * (obligatorisk)
Regler för Sjöbo marknader


Tekniska förvaltningen behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan . Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av allmänt intresse som rättslig grund. Dina personuppgifter lagras under den period de är nödvändiga i förhållande till ändamålet med behandlingen. Tekniska förvaltningen i Sjöbo kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer på sjobo.se/personuppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2023
Uppleva och göra