Avgifter 2022

I tabellen listar vi avgifter för våra marknader.

Stödberättigade föreningar och skolklasser i Sjöbo kommun erlägger hel administrativ avgift och halv platshyra.

Uppsökt verksamhet erlägger halv platshyra som introduktionspris första året.

Avgifter Sjöbo marknad 2022


Administrativ avgift vid ansökan om plats fram till 1 april

0 kr

Administrativ avgift vid ansökan om plats från 2 april

250

Platshyra 3 lm x 5 m djup

900

Platshyra Gamla Torg-Östergatan 3 lm x 3 m djup

900

Platshyra matvagn eller motsvarande 3 lm x 5 m djup

4000

Platshyra snacks/lättare förtäring 3 lm x 5 m djup

1100

Platshyra mattorg 3 lm x 4 m djup

4000

Platshyra mattorg snacks/lättare förtäring 3 lm x 4 m djup

1100

Platshyra servering Gamla Torg

16000

Platshyra matvagn Gamla Torg

7000

Demonstrationplats

2500

Parkering

60Avgifter Mikaeli marknad 2022

1 dag

2 dagar

Administrativ avgift vid ansökan om plats fram till 15 september

0 kr


Administrativ avgift vid ansökan om plats från 16 september

250


Platshyra 3 lm x 5 m djup

450

650

Platshyra matvagn eller motsvarande 3 lm x 5 m djup

1400

1750

Platshyra snacks/lättare förtäring 3 lm x 5 m djup

700

900


Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022
Uppleva och göra