En vuxen som ser fundersam ut

Vad gäller?

Här hittar du riktlinjer som gäller för sommarlovsprogrammet. Tänk särskilt på att regler kan ändras i takt med att restriktioner från Folkhälsomyndigheten ändras och på att du som målsman alltid har ansvar för ditt barn, även under aktiviteterna.

Anmälan: För vissa aktiviteter gäller föranmälan, och det står angivet i programmet var man ska anmäla sig. På Fritidsgårdens hemsida hittar du alla länkar till google-formulären som gäller för deras anmälan.

Vid vissa aktiviteter krävs underskriven tillståndslapp från målsman. Dessa hittar du på programsidan.

Är aktiviteten öppen gäller först till kvarn. Följ alltid instruktioner från personal på plats vad gäller hur många som kan delta, inomhus gäller olika regler för olika rum på t.ex. Navet, Ventilen och Kulturskolan.

Ansvar: Många aktiviteter arrangeras av föreningar eller andra aktörer i och kring Sjöbo kommun. Deltagande i alla aktiviteter sker på egen risk, och målsman är alltid ansvarig för omyndiga barn. Barnen kan komma och gå som de vill på aktiviteterna och det finns inte personal på plats med speciellt ansvar att ta hand om de yngre barnen, utan det krävs en viss självständighet på många av de öppna drop-in aktiviteterna. Målsman är alltså ansvarig för att se till att barn kommer till eller från aktiviteterna, och även för att bedöma om barnet klarar av att delta under aktiviteten utan vuxenstöd.

Undantag är utflykter med buss, då räknas naturligtvis barnen in och tillåts inte att lämna gruppen.

Smittspridning: Vi följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och i takt med att dessa förändras kan även maxantal på olika aktiviteter förändras. Handsprit och ytdesinfektion används vid aktiviteter där flera personer använder utrustning efter varandra. Självklart stannar både du och vi hemma om vi har förkylningssymptom.

Väder: Vid dåligt väder kan vissa utomhusaktiviteter komma att ställas in. Håll koll på hemsidan för att se eventuella uppdateringar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2022
Uppleva och göra