Ansökan om omsorg

Med vår e-tjänst kan du som vårdnadshavare ansöka om plats på kommunal förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och fritidshem genom att fylla i ett elektroniskt formulär.

När du har fått plats för ditt barn, behöver du ha ett vårdnadskonto för att kunna använda vår e-tjänst. Detta ansöker du om på www.edwise.se . E-tjänsten innebär att du fyller i schema, ändrar inkomstuppgift och säger upp platsen via kommunens webbplats.

Om du/ni inte har tillgång till dator eller tycker att det är svårt att ansöka via e-tjänsten så är ni välkomna att vända er till familjeförvaltningen eller personalen på förskolorna för att få hjälp.

Om du inte har barn i vår omsorg sedan tidigare eller ansöker om ny plats för syskon kan du använda denna länk Barnomsorg - öppen.