Åsums förskola

Åsums förskola är kommunens minsta förskola med plats för ca 40 barn i åldern 1-6 år som personalen följer tills det är dags för barnen att börja skolan.

Åsums förskola tillhör Grimstofta förskolenhet och ni hittar oss på Sandåkraområdet i centrala Sjöbo.
För oss är barnens trygghet, glädje och nyfikenhet viktig. Därför lägger vi stor vikt vid att låta barnen möta material och miljöer som förundrar och förbluffar dem. Där låga möbler och lätttillgängligheten av material och saker är en viktig del för barns delaktighet, inflytande och lärande på förskolan.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar" (Läroplan för förskolan Lpfö 18)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2021
Sidan publicerad av: Christina Birgersson