Föräldrasamverkan

"Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan." (Förskolans läroplan, Lpfö 98/10 s.13)

För att föräldrasamverkan ska kunna ske använder Bjärsjölagårds förskola sig av månadsbrev där vårdnadshavare har möjlighet att läsa om vad som hänt, händer och kommer att hända på förskolan.

Vårdnadshavare bjuds en (1) gång per termin in till föräldramöte och en (1) gång per år erbjuds utvecklingssamtal. Varje år finns där även möjlighet för vårdnadshavare att svara på en enkät om barnens trivsel på förskolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2018