Övergång till förskoleklass

När det är dags för de blivande förskoleklassbarnen att ta steget att lämna förskolan och börja i skolan samarbetar de olika enheterna i Piratenområdet (förskolor och skola) för att övergången ska bli så smidig som möjligt, både för barnet, vårdnadshavare och pedagoger.

Under vårterminen gör förskolorna i Piratenområdet ett antal besök på Vollsjö skola. Här får barnen möjlighet att träffa sina nya klasskamrater, sina nya pedagoger och även de nuvarande förskoleklassbarnen. De här besöken görs tillsammans med en pedagog från förskolan och sprids ut under terminen.

Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för barns övergång från förskola till förskoleklass/fritidshem. Mottagande pedagoger ska kunna möta barnen där de befinner sig i sin utveckling.

Det är viktigt att det finns en kontinuitet från förskola till förskoleklass/fritidshem i arbetet med barns utveckling och lärande. Forskning visar att barn som får en lyckad övergång mellan skolformerna känner trygghet och större tilltro till sin egen förmåga.

I samband med vårterminensslut har de blivande förskoleklassbarnen ett överlämningssamtal tillsammans med ansvarig pedagog på förskolan och vårdnashavare. Piratenområdets förskolor använder Skolverkets material Övergång mellan skolformer för överlämningssamtal.

Så här går det till inom vår kommunala verksamhet

Under januari månad ska du ansöka om plats för förskoleklass och fritidshem.

Den 1 februari ska ansökan vara inkommen till Familjeförvaltningen Sjöbo kommunen.

Under februari månad skickar vi ut information om barnets placering och inskolningsprogrammet för våren till er vårdnadshavare. Vi meddelar även berörda förskolor om barnets placering.

När barnen besöker skolan kommer träffarna bland annat innehålla:

  • att barnen ska göra sig bekanta med skolmiljön, nya kamrater och nya pedagoger
  • att barnen besöker och äter i matsalen på skolan
  • gemensamma "lära-känna-aktiviteter"

Ni som vårdnadshavare kommer att bjudas in vid något tillfälle att följa med ditt barn och besöka skolmiljön och träffa de nya pedagogerna.

Om ditt barn är i behov av skolbarnomsorg (Fritids) ansök om plats här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2018