Så arbetar vi

Lövestad förskola består av Björken som delas in i Lillbjörken och Storbjörken, ochLönnen som delas upp i Lönnen grön, gul och röd och Eken.

På Lillbjörken är det främst barn som är 1-2 år.Här är de allra minsta och oftast nyligen inskolade barnen. En del barn stannar ett halvt år på Lillbjörken medans en del barn ganska snabbt "flyttar" över till Storbjörken där det finns mer utmaningar och lärmiljöer för de som kommit lite längre i sin utveckling. .

På Lönnen är det barn i åldern 3-4år. För att hålla oss till små barngrupper så delar vi in barnen i grupperna röd, grön och gul. Till dessa grupper hör 2-3 pedagoger/ grupp som ansvarar för verksamhet och mentorsskap. Att det är samma pedagoger till resp grupp är något vi strävat efter och som skapar en trygghet och helhet för både barn och pedagoger.Lönnen grupperna skiftas om att gå till vår uteverksamhet på Lövestad IP. Varje grupp går dit var 3:e vecka.

Våra 5-åringar är samlade i gruppen Eken. Denna grupp håller mestadels till i lokaler på Lövestad skola. Att lära känna skolan lokaler och kunna samverka med skolans elever och pedagoger underlättar mycket inför kommande skolgång.

Vår verksamhet utgår från våra styrdokument , Lpfö98/10 och kring mål satta av våra kommunala politiker.

Som närmsta granne har vi förutom skolan ett fint bibliotek och en alldeles ny, fin sporthall. Vi ser ett samarbete med skolan och fritidshemmet som en naturlig del i vår verksamhet.

All personal på förskolan har behörig kompetens.

Barnen på Lönnen skapar

Relaterade dokument

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2018
Sidan publicerad av: Mariana Kämpe