Så arbetar vi

Lövestad förskola består av Björken som delas in i Lillbjörken och Storbjörken gul och blå, och Lönnen, som delas upp i Lönnen grön och röd, och Eken.

På Lillbjörken är det främst barn som är 1-2 år. Här är de allra minsta och oftast nyligen inskolade barnen. En del barn stannar ett halvt år på Lillbjörken medans en del barn ganska snabbt "flyttar" över till någon av Storbjörkens grupper där det finns mer utmaningar och lärmiljöer för de som kommit lite längre i sin utveckling.

På Storbjörken är det barn i åldrarna 2-3 år och på Lönnen är det barn i åldrarna 3-4 år. För att hålla oss till små barngrupper så delar vi in barnen i grupperna Storbjörken blåStorbjörken gul, Lönnen röd och Lönnen grön . Till dessa grupper hör 2-3 pedagoger/ grupp som ansvarar för verksamhet och mentorsskap. Att det är samma pedagoger till respektive grupp är något vi strävat efter och som skapar en trygghet och helhet för både barn och pedagoger. Lönnen-grupperna skiftas om att gå till vår uteverksamhet på Lövestad IP. Varje grupp går till uteverksamheten 2 dagar/vecka..

Våra 5-åringar är samlade i gruppen Eken. Denna grupp håller mestadels till i lokaler på Lövestad skola. Att lära känna skolan lokaler och kunna samverka med skolans elever och pedagoger underlättar mycket inför kommande skolgång.

Vår verksamhet utgår från våra styrdokument , Lpfö18 och kring mål satta av våra kommunala politiker.

Som närmsta granne har vi förutom skolan ett fint bibliotek och en alldeles ny, fin sporthall. Vi ser ett samarbete med skolan och fritidshemmet som en naturlig del i vår verksamhet.


Barnen på Lönnen skapar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2020