Stöd, hälsa och trygghet

Tillsammans med skolans personal har vi tagit fram en gemensam värdegrund för hela vårt område. Denna genomsyrar vår verksamhet och vårt sätt att bemöta varandra.

På Lövestad förskola, skola och fritidshem jobbar vi med tydliggörande pedagogik dvs verksamheten ska var tydlig och strukturerad för barn o elever. Bildstöd är ett verktyg som vi använder dagligen i alla verksamheter. Varje morgon sätts dagens aktiviteter upp i bilder och man går tillsammans igenom med barnen/eleverna vad som ska hända. Detta skapar en tydlighet och trygghet över dagens innehåll.

Bildstöd
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 februari 2021