Föräldrasamverkan

Vi på Trätofflans förskola vill främja ett gott samarbete med föräldrar.

Genom att kontinuerligt ge insyn i vår verksamhet och era barns utveckling på förskolan hoppas vi att föräldrar får en inblick och känner sig delaktiga i vår verksamhet och barnens vardag . Detta sker bla med vår lärportal Unikum där vi publicerar både lärloggar och informationsbrev med jämna mellanrum. Utvecklingssamtal ingår också i arbetet med föräldrasamverkan och det erbjuder vid ett tillfälle per år eller mer om det finns önskemål om det. Med detta som en del av vårt arbete med föräldrasamverkan vill vi lägga en grund där föräldrar känner att de har en bra insyn i förskolans verksamhet och känner sig trygga med det.


Piratenrådet (förskoleråd)

I Piratens område har man möjlighet att framföra sina åsikter och vara delaktig i förskolans verksamhet. Piratenrådet som träffas några gånger om året är områdets förskole- och skolråd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2021