Stöd, hälsa och trygghet

Vår vision

På Trätofflans förskola möts alla med respekt! Här ger vi varandra stöd och vi tror på varandra. På Trätofflans förskola känner alla att vi är värdefulla och att vi kan.

Värdegrundsarbete, trygghet och trivsel

På Trätofflans förskola arbetar vi aktivt med värdegrundsarbete. Tillsammans med barnen gör vi egna trivselregler som vi numera kallar för "ha det bra" regler.

Två gångerom året intervjuas alla 4-5 åringar på förskolan. Frågorna handlar om barnens trivsel och välmående. Frågorna sammanställs sedan för en djupare analys och utvärdering av oss.

Varje år upprättar vi en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling som vi ska arbeta efter. På Trätofflans förskola ska varken vuxna eller barn bli diskriminerade eller utsatta för kränkande särbehandling!

Likabehandlingsplan , 471.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Barnhälsa

Barnhälsa är ett samlingsbegrepp för alla insatser som görs för att skapa ett positivt klimat i förskolan och för att undanröja hinder för varje enskilts barn lärande och utveckling. Syftet med vår barnhälsoplan är att skapa en gemensam syn på barnhälsa.

Barnhälsoplan , 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2023