Så arbetar vi

Avdelningar

På Trollakull finns 2 avdelningar, Charmtrollen – där de yngre barnen går och Trollen – där de äldre barnen går.

Vi samarbetar på morgonen mellan klockan 6:00–8:00 och klockan 15:30-18:00 och är då tillsammans alla i huset. Tiden här emellan är barnen på sina respektive avdelningar för att kunna ha en verksamhet som är aktuell för just den barngruppen.

Det jobbar 5 pedagoger på Trollakull. 3 förskollärare och 2 barnskötare. Varje vecka besöker vår specialpedagog oss för att ha en god inblick i verksamheten och barnen.

Projekt/Temaarbete

Våra teman/projekt sträcker sig över 2 terminer. Barnen är delaktiga i besluten om vad temat/projektet ska handla om. De äldre barnen har en utställning för sina familjer i slutet på vårterminen där de presenterar sitt tema/projektarbete. HT-20 drar vi igång med vårt nya tema som är "Vetenskapens värld genom Pippi Långstrumps ögon".

Lokal arbetsplan 2018

Läs mer om vår verksamhet i vår lokala arbetsplan. Den nationella läroplanen och Sjöbo kommuns prioriterade mål för förskolan ligger som en grund för arbetet i våra förskolor. Den lokala arbetsplanen ska konkretisera hur enheterna kommer att arbeta för att nå målen.

Lokal arbetsplan 2018 , 1 MB, öppnas i nytt fönster.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2020