Så arbetar vi

Trollakull förskola
  • Vi har alltid barnets bästa i fokus och ser till varje barns behov, intresse och förutsättningar. Vi ser även till att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet med samsyn om trygghet som fundament. 
  • Vi ser, lyssnar och tar oss tid för varje barn och vårdnadshavare, så att helheten blir bästa möjliga för familjen. Detta tror vi leder till att man känner sig trygg som förälder med att lämna sina barn på Trollakull. 
  • Vi ser ständigt till att förändra lärmiljöerna på Trollakull där barnens inflytande tillvaratas i utformningen. Utifrån detta tillför vi pedagoger de material som vi tänker utmanar barnen att vilja och att våga prova nya erfarenheter. 
  • Vi tänker att ”allt som ska firas bör firas”. Därför uppmärksammar vi olika dagar, så som exempelvis barnkonventionens dag, där vi tillsammans med barnen och deras familjer samlas för att hylla denna dag.  
  • Vi har en fantastisk utemiljö, som erbjuder allt från motorikbana till olika vråer som uppmuntrar till fantasilekar, vilken vi vistas i så mycket vi kan (alt stora delar av dagen). 
  • Facebook finns till för att visa små glimtar av vårt arbete och barnens vardag på förskolan. 
  • Vi använder oss kontinuerligt av vår lärplattform Unikum och här lägger vi in lärloggar på grupp och individnivå. På detta sätt blir vårdnadshavare mer delaktiga i sitt barns utveckling och vistelse på förskolan. 

Avdelningar

På Trollakull finns 2 avdelningar, Charmtrollen – där de yngre barnen går och Trollen – där de äldre barnen går.

Vi samarbetar på morgonen mellan klockan 06.00–08.00 och klockan 15.30-18.00 och är då tillsammans alla i huset. Tiden här emellan är barnen på sina respektive avdelningar för att kunna ha en verksamhet som är aktuell för just den barngruppen.

Det jobbar 5 pedagoger på Trollakull. 3 förskollärare och 2 barnskötare. Varje vecka besöker vår specialpedagog oss för att ha en god inblick i verksamheten och barnen.

Projekt/Temaarbete

Våra teman/projekt sträcker sig över 2 terminer. Barnen är delaktiga i besluten om vad temat/projektet ska handla om. De äldre barnen har en utställning för sina familjer i slutet på vårterminen där de presenterar sitt tema/projektarbete. HT-20 drar vi igång med vårt nya tema som är "Vetenskapens värld genom Pippi Långstrumps ögon".

Lokal arbetsplan 2023

Läs mer om vår verksamhet i vår lokala arbetsplan. Den nationella läroplanen och Sjöbo kommuns prioriterade mål för förskolan ligger som en grund för arbetet i våra förskolor. Den lokala arbetsplanen ska konkretisera hur enheterna kommer att arbeta för att nå målen.

Utvecklingsplan 2023 , 204.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2023