Regler och avgifter

Att få en plats på förskolan

Dina barn kan gå i förskolan från det att de har fyllt 1 år fram till ditt barn börjar förskoleklass. Ditt barn får plats i förskolan i den omfattning som behövs utifrån föräldrars arbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation.

I Sjöbo tätort kan vi erbjuda ditt barn omsorg även kväll, natt och helg om du arbetar obekväma tider. Läs mer här om Pedagogisk omsorg på obekväma arbetstider.

När ditt barn börjar förskoleklass kan du ansöka om plats på fritidshem/fritids.

Ansökan

Ansökan om förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg görs fyra månader före önskat placeringsdatum. Detta gör du antingen via Sjöbos lärportal/Unikum eller via denna e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmän förskola

Allmän förskola är en pedagogisk verksamhet som erbjuds från och med hösten det år barnet fyller 3 år. Verksamheten följer skolans läsår, vilket innebär att ditt barn har rätt att gå på förskolan 15 timmar per vecka under de veckor som skolan inte har lov. Den allmänna förskolan är avgiftsfri.

Arbetssökande, föräldra- eller semesterledig

Om du som förälder blir arbetslös och söker jobb har ditt barn rätt att ha kvar sin plats och sin schematid i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka året om. Du har rätt att utöka den tiden tillfälligt om du till exempel behöver mer tid för att gå på arbetsintervjuer.

Vid syskons födelse har placerade barn rätt att gå på ordinarie schema i högst 20 kalenderdagar. Därefter övergår platsen till 15 timmar per vecka.

Om någon av föräldrarna har semester eller annan ledighet ska barnet vara ledigt från förskolan under den tiden.

Vid sjukdom

Om du som förälder/vårdnadshavare blir sjuk, eller om ett syskon till ett placerat barn blir sjukt, får barnet ha kvar sin ordinarie plats. Vid rehabilitering behöver vi ha ett intyg från rehabiliteringsansvarig.

Vad kostar en plats?

I Sjöbo kommun tillämpas maxtaxa. Detta innebär att det finns en högsta avgift som kommunen får ta ut inom förskoleverksamheten. I en kommun som tillämpar maxtaxa så gäller detta både den kommunala verksamheten och verksamhet med enskild huvudman.

Platsen är ett abonnemang. Avgiften ska betalas även om barnet/barnen är tillfälligt frånvarande. Avgiften beräknas på 12 månader och baseras på familjens gemensamma bruttoinkomst/månad.

För tre-, fyra- och femåringar som endast vistas i allmän förskola tas ingen avgift ut.

Från och med 1 januari 2020 gäller nya avgiftsnivåer. De har höjts något i jämförelse med 2019. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 49 280 kr per månad 2020.

Taxa för förskola eller pedagogisk omsorg och fritidshem från 200101

Antal barn

FÖRSKOLA/PEDAGOGISK OMSORG

Avgift per barn

Fritidshem

Avgift per barn

FRITIDSHEM

Eftermiddags- och lovverksamhet

Avgift per barn

1

3% högst 1478kr

2% högst 986kr

1% högst 493kr

2

2% högst 986kr

1% högst 493kr

0,75% högst 370kr


3

1% högst 493kr

1% högst 493kr

0,75% högst 370kr


4

Ingen avgift

Ingen avgift


Ingen avgift


Schema

Du som förälder/vårdnadshavare ansvarar för att ändra och lämna in nytt schema vid ändring av ditt barns vistelsestid i förskolan. Denna ändring ska göras i god tid innan schemaförändringen träder i kraft, för att vi ska kunna planera den pedagogiska verksamheten. För OB-omsorgen görs schemaändringar 14 dagar innan de ska träda i kraft. Schemaregistreringen görs via Sjöbos lärportal/Unikum.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under vistelsen i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. Läs mer om olycksfallsförsäkringen här.

Om du inte är nöjd

Du kan framföra synpunkter och klagomål via vår e-tjänst. Genom att du delar med dig kan vi bli bättre.

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 september 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin