Förskola och barnomsorg

Till förskolan är barn välkomna från 1 år fram till dess de börjar skolan. I förskolan får barnets språk, matematik, motorik och sociala förmåga möjlighet att utvecklas. Lek, musik och skapande aktiviteter utgör grunden för barns kreativa utveckling. Verksamheten bedrivs med läroplanen för förskolan Lpfö 98 som grund.