Blockflöjtens förskola

Blockflöjtens förskola är byggt i ett lugnt och trivsamt villaområde med närhet till skog och natur vilket vi gärna utnyttjar. Blockflöjten startade i nybyggda lokaler 1991. På Blockflöjtens förskola är barnen delade i små åldershomogena grupper, Myror 1-2 åringar, Ekorrar 2-3 åringar, Kottar 4 åringar och Granar 5 åringar.
Organisationen av förskolan möjliggör att pedagogerna kan anpassa verksamheten efter barnens behov och intressen och att barn och föräldrar känner sig inkluderade verksamheten. Blockflöjtens förskola är en förskola för utveckling och lärande.

Vi som arbetar på Blockflöjtens förskola är förskolechef, specialpedagog, förskollärare, barnskötare, förskolesekreterare, intendent, vaktmästare, kock och lokalvårdare.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar" (Läroplan för förskolan Lpfö 98/10)

Läs gärna mer om vår verksamhet på vår blogg; blockflöjten.iSjöbo.se