Lergökens förskola

Lergökens förskola är en nystartad förskola sedan januari 2016 i Sjöbo kommunen.

På Lergöken är vi tre förskollärare och en barnskötare som jobbar i sammarbete med vår specialpedagog. Lergöken är kommunens minsta förskola med plats för ca 24 barn i åldern 1-3 år som personalen kommer att följa tills det är dax för barnen att börja skolan. Lergökens förskola tillhör Grimstofta förskolenhet och ni hittar oss på Sandbäcksområdet i centrala Sjöbo.

För oss är barnens trygghet, glädje och nyfikenhet viktig. Därför lägger vi stor vikt vid att låta barnen möta material och miljöer som förundrar och förbluffar dem. Där låga möbler och lätttillgängligheten av material och saker är en viktig del för barns delaktighet, inflytande och lärande på förskolan.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärotik för alla barn som deltar" (Läroplan för förskolan Lpfö-98 /16)

Läs gärna mer om vår verksamhet på vår blogg; http://lergökensblogg.isjöbo.se/