Lillgårdens förskola

Lillgårdens förskola

Lillgårdens förskola är en Reggio Emilia-inspirerad förskola med en fantastisk gård. Stora grönytor att tillgå, härliga skogsdungar och långa cykelbanor där miljön skapar en god lärmiljö som fängslar, förundrar, utmanar och stödjer barnets utveckling.

Här arbetar specialpedagog, förskollärare och barnskötare tillsammans. Lillgården består av två arbetslag Lilla Blå och Stora Blå. På Stora Blå går de yngre barnen och på Lilla Blå de äldre barnen. Förskolan ligger centralt med närhet till bibliotek, Malenas park och Möllers mosse, en närmiljö som ger ytterligare möjlighet till upplevelser.

Förskolan är Reggio Emilia-inspirerad och erbjuder barnen olika lärmiljöer. Reggio Emilia bygger på tron på respekt för barnet och dess förmågor och en övertygelse om barnets inre drivkraft att utforska världen.

"Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus" Läroplanen för förskolan LpFö98/10

Vill du veta mer om vår dagliga verksamhet? Gå in på vår blogg!

Barn och föräldrar som är nyfikna på våra förskolor, kom gärna på något besök! (PDF-dokument, 147 kB)