Linnéstugans förskola

Linnéstugans förskola

Reggio Emilia inspirerad förskola som ligger inbäddad i ett villaområde. Med fantastisk natur runt hörnet med närhet till Linnéparken, Åsumsån och Stenänga, ett större naturområde. Här arbetar specialpedagog, förskollärare och barnskötare tillsammans. På Linnéstugan har vi fyra entréer GRÖN, RÖD, GUL, BLÅ. På RÖD och GRÖN entré går de äldre barnen och på BLÅ och GUL de yngre barnen.

Förskolan är Reggio Emilia inspirerad och erbjuder barnen olika lärmiljöer. Förskolans uppdrag är att skapa goda lärmiljöer som fängslar, förundrar, utmanar och stödjer varje barns utveckling. Reggio Emilia bygger på tron på respekt för barnet och dess förmågor och en övertygelse om barnets inre drivkraft att utforska världen.

"Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus" Läroplanen för förskolan LpFö98/10

Vill du veta mer om vår dagliga verksamhet? Gå in på vår blogg!

På Linnéstugans förskola finns även kommunens verksamhet för barn vars vårdnadshavare arbetar på obekväm arbetstid.

Barn och föräldrar som är nyfikna på vår verksamhet, kom gärna på något besök! (PDF-dokument, 147 kB)