Pedagogisk omsorg på obekväma arbetstider

Sjöbo kommun erbjuder vårdnadshavare som förvarvsarbetar på obekväma arbetstider, en pedagogisk omsorg till sina barn i åldrarna 1-12 år.

Bild på huset där ob-omsorgen har sin verksamhet

Omsorg på obekväma arbetstider (förkortat OB-omsorgen) finns på Botaniska vägen 2 i Sjöbo och delar lokal med Linnéstugans förskola.

Våra öppettider är måndag till måndag klockan 18:30-06:00, helgen bemannas dygnet runt efter barnens schema. Personalbemanningen planeras utifrån dessa.

Vi hämtar och lämnar barnen på Linnéstugans förskola och Emanuelskolan.

OB-omsorgen är en trygg miljö där aktiviteterna anpassas efter barnens ålder och tid som de befinner sig i verksamheten. Under vardagskvällarna finns det möjlighet för nedvarvning efter en aktiv dag. Barnen kan välja att läsa en bok, rita, spela spel, titta på barnTV eller hjälpa personalen att duka fram kvällsmaten. Nattning sker sedan efter varje barns behov.

På helgen erbjuds barnen bakning, utflykter i närområde men det kan även bli en längre tur, hemmabio, lek, plantering, och pyssel i mängder.

Vi äter lunch tillsammans på omtyckta Ängsgården.

Personalen som arbetar på OB-omsorgen har vaken nattjänstgöring vilket ger dig möjlighet att lämna och hämta ditt barn utifrån dina arbetstider. Vi har kontinuerlig kontakt med vår specialpedagog.

Kontakt och sjukanmälan: 0734 – 24 27 34