Lövestads förskola

Lövestad förskola är en nybyggd förskola som är belägen vid Lövestad skola. Vår verksamhet bedrivs till största delen i uppdelningen 1-2åringar och 3-5åringar var för sig. Denna indelning har vi valt för att i större utsträckning kunna möta och utmana barnen där de befinner sig just nu i sin utveckling.